Projeler // Ulaştırma // Ardgermeli Köprüler

Seyhan Nehri Güney Köprüsü :

İş Sahibi :

Adana Büyükşehir Belediyesi

Şehir // Ülke :

Adana // Türkiye

Yıl :

2018

Proje Durumu :

Tamamlandı

Seyhan Nehri'nin doğu ve batı yakasındaki 2 adet kavşak ile bu kavşaklar arası 1.2 km bağlantı yolu ve bu güzergah üzerinde yer alacak Güney Köprüsü'nün uygulama projeleri hazırlanmıştır.

İş kapsamında projelendirilen toplam 555.2 m uzunluğundaki köprünün nehir geçişi kesimi ardgermeli tasarlanmış olup, her iki taraftaki yaklaşım köprüleri ise öngerme kirişli olarak tasarlanmıştır.

Ardgermeli kesimde, nehir ortasına 2 adet ayak gelecek şekilde, orta açıklık 125 m ve kenar açıklıklar 75’er m olmak üzere 3 açıklıklı ve toplam boyu 275 m olarak belirlenmiştir. Yapım yöntemi olarak; köprü döşemesinin tabi zeminden yüksekliği fazla olmadığından ve İdare’nin de talebi ile iskele kalıp yöntemi tercih edilmiştir. Toplam genişliği 31 m olan köprünün üstyapı taşıyıcı sistemi, uluslararası literatürde “box girder” şeklinde ifade edilen 3 gözlü kutu kesitli kiriş/döşeme olarak belirlenmiştir.

Köprüde, özellikle ısı etkilerinden ve depremden kaynaklanacak boyuna yöndeki yatay yükleri azaltmak maksadıyla kenar ayaklarda “kayıcı mesnet”ler, orta ayaklarda ise “friction pendulum mesnet”ler kullanılmıştır.